cách giải nhanh toán số phức với máy tính casio fx-570 ES

0

 

Toán số phức CMPLX trên Máy FX-570MS

 


Toán số phức CMPLX trên Máy FX-570MS : Các cài đặt đơn vị đo góc(deg, rad, gra) 
có tác dụng ở số phức, chức năng CALC cũng vậy. chỉ dùng được các số nhớ A, B, C…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
video hướng dẫn chi tiết: 

Đừng bỏ lỡ

 

You might also like