CÁCH TÍNH LIM (giới hạn) + HÀM SỐ LIÊN TỤC BẰNG CASIO FX 570 ES

0

CÁCH TÍNH LIM (giới hạn) BẰNG CASIO FX 570 ES

Đừng bỏ lỡ

 I) tính lim x -> + 
1: nhập biểu thức cần tính lim, ví dụ:

2: Ấn CALC
3: Nhập một số thật lớn (vì x tiến s về +), ví dụ 9 x10 9, 9999999,98989898,…
4:Ấn =, có kết quả gần đúng hoặc đúng
5: lấy kết quả “đẹp” (ở đây là 0.2), ví dụ: nếu nó ra 0,99999999999 thì bạn lấy kết quả là 1, 1,333334–>1,333333–>

……. các bạn xem thêm hướng dẫn trong video :


II- CÁCH TÍNH HÀM SỐ LIÊN TỤC BẰNG MÁY TÍNH CASIO 

         
   do cách làm ngắn gọn nên chỉ có video hướng dẫn mà không có tài liệu

video hướng dẫn cho các bạn :


 

chúc các bạn thành công!!

 

You might also like