SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO, VIANCAL ĐỂ TÍNH TÍCH CÓ HƯỚNG

0

Trong hình giải tích chương trình toán 12, hay trong những bài bài toán về định thức ma trận. Việc tính tích có hướng là việc làm thường xuyên và quan trọng của người giải toán. Để hạn chế sai sót trong quá trình giải toán và tính tích có hướng, ta nên SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO – VINACAL ĐỂ TÍNH TÍCH CÓ HƯỚNG.

Đừng bỏ lỡ

KỸ THUẬT SỬ DỤNG  MÁY TÍNH CASIO fx 570VN PlusCASIO fx 570 Es Plus VINACAL 570 ES Plus 2 ĐỂ TÍNH TÍCH CÓ HƯỚNG
Bước 1Nhấn mode 8: màn hình hiện lên các vec tơ:
1: VctA                       2:  VctB
3: VctC                                      
Bước 2: Nhấn số 1: màn hình hiện ra
VctA (m)         m?
1:3                   2:2
Nếu nhấn số 1 là chọn tính toán vec tơ trong không gian 3 chiều Oxyz
Nếu nhấn số 2 là chọn tính toán vec tơ trong không gian 2 chiều Oxy
Bước 3: Ở đây ta sẽ nhấn số 1,  màn hình hiện ra
A
[      0          0          0]
Bước 4: Nhập số cho hoành độ x, rồi nhấn dấu bằng.
Tương tự cho tung độ y và cao độ z
Ta đã xong bước nhập dữ liệu cho vec tơ A. Qua bước 5
Bước 5 : Nhấn Shift, nhấn 5, nhấn 1. Màn hình quay về
1: VctA  2:  VctB
3: VctC 
Ta nhấn số 2, nhấn số 1 rồi nhập dữ liệu cho vec tơ B, như cách làm cho vec tơ A
Nhập dữ liệu cho vec tơ B xong, ta tiếp bước 6
Bước 6:  Nhấn AC, nhấn shift 5, nhấn 3 để  chọn vec tơ A.
Tiếp tục nhấn shift 5, nhấn 4 để chọn vec tơ B
Màn hình sẽ hiện ra kết quả của tích có hướng theo tọa độ [x, y, z]
                                                       
vậy là các bạn đã tích thêm cho mình 1 thủ thuật rồi– chúc các bạn thành công !!!
You might also like