Hệ thống công thức môn Toán lớp 10-11-12

0

PHẦN I: ĐẠI SỐ

  • 1. Tam thức bậc 2
  • 2. Bất đẳng thức Cauchy
  • 3. Cấp số cộng
  • 4. Cấp số nhân
  • 5. Phương trình, bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối
  • 6. Phương trình, bất phương trình chứa căn
  • 7. Phương trình, bất phương trình logarit
  • 8. Phương trình, bất phương trình mũ
  • 9. Lũy thừa
  • 10. Logarit

1

Untitled-1

Untitled-1

Untitled-1

Phần II. LƯỢNG GIÁC
Bao gồm 3 chuyên đề lớn
1. Công thức lượng giác
2. Phương trình lượng giác
3. Hệ thức lượng trong tam giác

Untitled-1

Untitled-1

Untitled-1

Untitled-1

Untitled-3

Phần III. ĐẠO HÀM – TÍCH PHÂN – HÌNH HỌC – NHỊ THỨC NEWTON

1. Đạo hàm
2. Bảng các nguyên hàm
3. Diện tích hình phẳng – Thể tích vật thể tròn xoay
4. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
5. Phương pháp tọa độ trong không gian
6. Nhị thức Newton

Untitled-1

1

2

Untitled-1

Untitled-2

Untitled-2

Untitled-1

Untitled-2

 

Các bạn có thể tải về tại đây: DOWNLOAD PDF

Chúc các bạn học tập tốt !!

 

You might also like