NHỮNG NỘI DUNG GIẢM TẢI HÓA THPT

0
NHỮNG NỘI DUNG GIẢM TẢI HÓA THPT

Đừng bỏ lỡ


Lớp 10:

 

1. Tinh thể ion, tinh thể nguyên tử, phân tử
2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến TCVL của lưu huỳnh.
3. HC có oxi của clo, bỏ các pư:
NaClO + CO2+ H2O
và CaOCl2 + CO2+ H2O
Technology - Physics And Chemistry Wallpaper
Lớp 11:
1. Bỏ pư điều chế Nito trong PTN: từ NH4NO2; NH4Cl + NaNO2
2. Bỏ pư của NH3 vs Cl2.
3. Bỏ nhận biết ion NO3-
4. Bỏ chu trình của Nito trong tự nhiên
5. Bỏ cấu trúc của 2 loại tinh thể Phôt pho.
6. Bỏ điều chế H3PO4 trong PTN (ko cần nhớ đây là pt điều chế H3PO4 trong PTN, nhưng pư giữa P và HNO3 thì phải viết được)
7. Bỏ Fuleren (1 dạng thù hình C 60)
8. Điều chế kim cương, than chì, than cốc, than mỏ, than gỗ, than muội: BỎ.
9. Bỏ nguyên bài Công nghiệp Silicat.
10. Bỏ nguyên bài Phản ứng hữu cơ.
11. Bỏ nguyên bài Xicloankan
12. Bỏ Naphtalen
13. Bỏ nguyên bài Nguồn hidrocacbon thiên nhiên
14. Bỏ nguyên bài Dẫn xuất halogen (quá sướng)
15. Bỏ phương pháp điều chế Glixerol
16. Bỏ phần Phân loại phenol (đồng nghĩa chỉ cần quan tâm đến C6H5OH, các phenol khác vứt)
17. Bỏ điều chế Phenol
18. Bỏ pư OXH andehit thành axit bởi O2, xt Mn2+.
19. Bỏ nguyên mục Xeton
Technology - Physics And Chemistry Science Humor Funny Wallpaper
Lớp 12:1. Không dạy cách điều chế este từ axetilen và axit =>Bỏ CH3COOH + CH≡CH
2. Chỉ số axit, chỉ số xà phòng hóa: BỎ.
3. Bỏ nguyên bài “Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp”
4. Bỏ pư OXH Glucozo bằng Cu(OH)2/NaOH (Bỏ cái này khi thi ra mấy bài nhận biết hết chém lụi)
5. Bỏ Sơ đồ sản xuất đường mía
6. Bỏ giải thích tính bazo của Amin
7. Bỏ nguyên phần “Khái niệm về enzym và axit Nucleic”
8. Bỏ nguyên phần “Tính chất hóa học của Polime”. (các pư cắt mạch, nguyên mạch, tăng mạch)
9. Bỏ “Keo dán tổng hợp”
10. Bỏ các loại mạng tinh thể của KL: Lục phương, LP tâm diện, LP tâm khối (nói chung bỏ từ lớp 10 rồi, lên 11, 12 cứ có tinh thể là bỏ)
11. Bỏ pư của Fe vs H2O.
12. Các loại LÒ LUYỆN THÉP: BỎ (chỉ bỏ 3 loại lò này, còn các phần khác của thép vẫn giữ nguyên)
13. Bỏ nguyên Bài “ Sơ lược về Niken,
chúc các bạn thành công
You might also like