Tìm giá trị nhỏ nhất (Min) và lớn nhất (Max) của hàm số bằng máy tính casio fx570 vn+

0

Đừng bỏ lỡ

Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số dpi{80} fn_jvn y=frac{2x^{2}+3x+3}{x+1}
             (ví dụ)  Giải trên máy tính Casio fx570 vn plus:
CÁC BẠN NÊN THAM KHẢO THÊM VIDEO HƯỚNG DẪN :
chúc các bạn thành công !!!!

You might also like