8 chuyên đề ôn Hóa Hữu Cơ – Chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia

0

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ Tài liệu ôn 8 chuyên đề của Hóa hữu cơ. Phần vô cơ mình sẽ up sau nha.

CHUYÊN ĐỀ I – HIDROCACBON

Đừng bỏ lỡ

DOWNLOAD BỘ TÀI LIỆU TRÊN.

CHUYÊN ĐỀ II – DẪN XUẤT HALOGEN, ANCOL, PHENOL

CÁC BẠN TẢI BỘ TÀI LIỆU TRÊN TẠI ĐÂY : DOWNLOAD


CHUYÊN ĐỀ III – ANDEHIT, XETON

CÁC BẠN TẢI BỘ TÀI LIỆU TRÊN TẠI ĐÂY:    DOWNLOAD


CHUYÊN ĐỀ IV – AXITCACBOXYLIC


CÁC BẠN TẢI VỀ TẠI ĐÂY :            DOWNLOAD


CHUYÊN ĐỀ V – ESTE, LIPIT

CÁC BẠN TẢI VỀ TẠI ĐÂY:         DOWNLOAD


CHUYÊN ĐỀ VI – CACBONHYDRAT

CÁC BẠN TẢI VỀ TẠI ĐÂY :                      DOWNLOAD 


CHUYÊN ĐỀ VII – AMINO, AMINOAXIT, PROTEIN

CÁC BẠN TẢI VỀ TÀI LIỆU TRÊN :              DOWNLOAD


CHUYÊN ĐỀ VIII – POLIME

CÁC BẠN TẢI VỀ TẠI ĐÂY:              DOWNLOAD

Mình sẽ cập nhật sớm nhất phần vô cơ cho các bạn ôn tập nhé !! 🙂

You might also like