3000 từ vựng Tiếng Anh thông dụng nhất

0

Nếu nói đến từ vựng Tiếng Anh thì có khi bạn học hết đời cũng không hết được, nhưng trong vốn từ đó, người ta đã rút ra 3000 từ vựng thông dụng, hay dùng, phổ biến nhất,, để bạn có sự xác định đúng nhất.

Tài Liệu:

Các bạn tải về tại đây:                    DOWNLOAD

You might also like