40 câu trắc nghiệm Địa Lý Việt Nam hay (có đáp án)

0

Trích:

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 có đáp án

Câu 1: Nguyên nhân nào làm cho thiên nhiên Việt Nam khác hẳn với thiên nhiên các nước có cùng vĩ độ Tây Á, Đông Phi và Tây Phi

A. Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa

B. Việt Nam có bờ biển dài, khúc khuỷu

C. Do đất nước hẹp ngang, trải dài trên nhiền vĩ độ

D. Do cả 3 nguyên nhân

Câu 2: Xu hướng quốc tế hóa và khu vực hóa nền kinh tế thế giới diễn ra với quy mô lớn và nhịp dộ cao là điều kiện để:

A. Nước ta tận dụng các nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế xã hội

B. Nước ta mở rộng buôn bán với nhiều nước trên thế giới

C. Nước ta bộc lộ những hạn chế về vốn, công nghệ trong quá trình phát triển sản xuất.

D. Tất cả các điều kiện trên

Câu 3: Những trở ngại chính đối với việc phát triển kinh tế xã hội ở nước ta về TNTN là:

A. Trữ lượng ít

B. Số lượng nhiều, trữ lượng nhỏ lại phân tán

C. Ít loại có giá trị

D. TNTN đang bị suy thoái nghiêm trọng

Câu 4: Tài nguyên giữ vị trí quan trọng nhất Việt Nam hiện nay là:

A. Tài nguyên đất

B. Tài nguyên sinh vật

C. Tài nguyên nước

D. Tài nguyên khoáng sản

Câu 5: Tài nguyên có ý nghĩa đặc biệt dối với sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam hiện nay là:

A. Tài nguyên đất

B. Tài nguyên nước

C. Tài nguyên sinh vật

D. Tài nguyên khoáng sản

Câu 6: Trong các tài nguyên sau loại nào bị suy giảm nghiêm trọng nhất:

A. Tài nguyên đất

B. Tài nguyên biển

C. Tài nguyên rừng

D. Tài nguyên nước

Câu 7: Để phát triển kinh tế của đất nước cần phải:

A. Khai thác và sử dụng tốt tài nguyên thiên nhiên

B. Nâng cao trình độ dân trí

C. Có đường lối phát triển kinh tế hợp lý

D. Biết phát huy sức mạnh tổng hợp của các nguồn lực

Câu 8: Nguyên nhân chính làm cho Việt Nam có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú là;

A. Cấu trúc địa chất

B. Vị trí địa lý, lịch sử hình thành lãnh thổ lâu dài và thuận lợi

C. Việc khai thác luôn đi đôi với việc cải tạo và bảo vệ

D. Điều kiện khí hậu thuận lợi

Câu 9: Tài nguyên đất của Việt Nam rất phong phú, trong đó có nhiều nhất là;

A. Đất đồng cỏ

B. Đất hoang mạc

C. Đất phù sa

D. Đất phù sa và đất feralit

…..

Đừng bỏ lỡ

CÁC BẠN TẢI VỀ BỘ FULL TẠI ĐÂY :               DOWNLOAD
DEMO:

You might also like