400 câu trắc nghiệm thể tích khối đa diện (có đáp án)

0

Nội dung chủ yếu về: khối đa diện, khối đa diện lồi, khối đa diện đều, thể tích khối đa diện, diện tích mặt tròn xoay, thể tích khối tròn xoay và các yếu tố liên quan,…

Các bạn tham khảo:

Đừng bỏ lỡ

CÁC BẠN TẢI XUỐNG TẠI ĐÂY:                    DOWNLOAD

You might also like