Mẹo nhớ nhanh Công thức Vật Lý bằng thơ

0

*Lớp 11

 1. Điện dung

(k=9.109  N.m2/C2 )

Cua em xào (S) /[bốn biển (p) không dùng]

Con em sao em-không /đánh

Cưa em sao em-không /đứt

 1. U = Ed

U em đâu /Iu em dữ (U đọc là iu)

 1. Q = CU

Quà cho U (U lớn thì Quà lớn) /Quạ bằng (chim) cú

 1. F = qE

Phải quên em

 1. A = qU

Anh quên ư ?

U = A/q

Ừ anh /quên

 1. A = qEd

Anh quánh em đau /Anh quên em đi

 1. Hiệu điện thế

UMN = AMN /q = VM – VN

U nào (UMN), anh đó (AMN), chia qui, vê đầu (VM – VN)

 1. Năng lượng điện trường

Nửa củ

(Hôm) wa, em vẽ (VE2) / (tám pi ka)

 1. Điện tích

Quậy ít thôi!

Bánh quy = bánh ít

 • Điện năng

A=I.U.t=U.I.t

Ai = I.u tôi

Anh = uống ít thôi

 • Công suất

Phải = uống-bình /rượu

 • Ghép điện trở + tụ điện + lò xo
// Nt
I=SIi I=Ii
Q=SQi Q=Qi
U=Ui U=SUi
C=SCi
K=SKi
l=li l=Sli

-Song song í tổng, qui tổng, u bằng, trở đảo, dung tổng, ka tổng, lơ tổng, ép tổng bình, chu đảo tổng bình

-Nối tiếp í bằng, qui bằng, u tổng, trở tổng, dung đảo, ka đảo, lơ (l) tổng, ép đảo tổng bình, chu tổng bình

+ Q,I giống nhau, do qui y mà, hay IQ đo thông minh đó!

+ U đặc trưng cho cách mắc

+ I, U ngược nhau I tổng thì U bằng và ngược lại

+ R ngược với C

=> R// là Cnt (cùng cách tính)

=> R tổng thì C tổng đảo và ngược lại (*)

+ C giống K

+ K cùng f2 (cách tính t.tự)

+ f2 ngược với T2 (*)

 • Tranzito

Các cực B, C, E

Ba cô em

Bồ của em

 • Tirixto SCR

Các cực A, K, G

Anh không ghen

 • Bán dẫn

+p-n-p

n nằm trong nên trong kí hiệu của nó, mũi tên hướng vào (E => B)

+n-p-n

n nằm ngoài nên trong kí hiệu của nó, mũi tên hướng ra (B => E)

 • Định luật Faraday

Em, ăn ít thôi, chia anh (n), chín sáu năm trăm

 1. +Quy tắc bàn tay trái I (F điện), II (f Lorenxơ) => chiều I theo ngón giữa ( vì ở II-f Lorenxơ , sự chuyển động của điện tích tạo dòng điện I)

+Bàn tay phải I (dòng điện trong thanh dây dẫn chuyển động) => chiều từ cổ tay đến ngón giữa là chiều Ic từ cực âm (cổ => cô => nữ) sang dương của nguồn.

 • Lực từ

Phải lấy ít bọc sữa (ít, béo)

 • Mômen ngẫu lực từ

Mẹ bác sĩ ít sợ (bệnh, nấm)

 • Lực Lorenxơ

Fải |quên| vợ bé sợ (vợ, bỏ)

 • Từ thông qua diện tích S

Phải nuôi bác sáu còn (bé, nhỏ)/ phải nhớ bác sĩ cóc (bé, nhỏ)

Phi sang Nhật Bản cùng (nhỏ, bạn)

Phi lí

 • đ.đ cảm ứng trong đoạn dây dẫn chuyển động

Ế vợ buồn lắm sao (bỏ, vợ)

 • Suất điện động tự cảm

etc = L.DI/Dt

Em lỡ yêu /tôi

 • Từ trường ống dây

Biển-lớn = 4 biển-nhỏ nhớ ai chia li chia 10 triệu

 • Hệ số tự cảm

Lan-lớn = bốn pi sợ anh-bình (N2) chia (10 triệu cho Lan-nhỏ)

 • Năng lượng từ trường ống dây

Nửa lỉ

Nửa hả

 • Khúc xạ ánh sáng

n1.sini=n2.sinr

Anh một sợ ít, anh hai sợ rờ

Anh một sợ ai (i) = anh hai sợ rắn (sinr)

 • Vận tốc ánh sáng

c=n.v

Chồng nhiều vợ

 • Lăng kính

A= r1+r2

Anh => rờ

D= i1+i2 -A

Để = í trừ anh

 • Quy ước về dấu

Gương cầu, em lồi, anh lõm (1)

Thấu kính, em lõm, anh lồi (2)

(1) người thuộc lớp…

(2) bpsd

 • Cách vẽ tia sáng qua gương cầu

Song => tiêu (tiêu điểm)

Tiêu => song

Tâm => đối (dội ngược lại)

Đỉnh => xứng (đối xứng qua trục chính)

 • Độ bội giác kính lúp

+Gạo-lức

Trên:  không-luộc đỏ

Dưới: lửa cộng dấu

+Ghen (ghét)

Trên: không đập (đánh)

Dưới: làm cộng dao-tuyệt-sắc (|d’|)

 • Độ bội giác kính lúp khi ngắm chừng ở Cv

Trên đè, dưới ép

Dê đây

Gà-luộc-vô cùng = dây đậu

*Lớp 12

 1. Góc quay

Phi = ôm tôi

 1. Tốc độ góc

Ôm = hay bị ép

 1. Tốc độ dài

Vua = ôm rắn

Vợ = vừa ôm vừa rờ

 1. Mômen q.tính chất điểm, vành tròn & trụ rỗng

Ai = muốn rụng răng

 1. Pt đ.l.h vật rắn quay…

Mua = ít gạo-màu

 1. Mômen động lượng

Lớn = ít ôm

+Đối với chất điểm

Lớn = muốn vợ rồi

 1. Gia tốc r.rọc có khối lượng

+: khối lượng gây ra gia tốc  của hệ thống

= : độ lệch khối lượng của các quả nặng ở hai bên ròng rọc

Anh đặt mẹ (má) già lên trên [khối nặng cộng với tình yêu (I) chia rượu-bình]

 1. Vận tốc cực đại

Vợ = ôm anh

 1. Gia tốc cực đại

Anh = ôm-bình anh

 • CT độc lập th.gian

Anh-bình = xạo-bình (x2) cộng {[vợ chưa (chia) ôm] tất cả bình}

 • Chu

=> t=n.T

Thiện-nhỏ bằng anh nờ (n) Thiện-lớn

Tình-em-nhỏ-bé = nhớ tình-anh

 • Thế năng

Bị cột (thế năng) => tính theo cos

 • Động năng

Chạy nhanh (động năng) bị xỉn => tính theo sin

 • Cơ năng

Em bằng con (k) ảnh chia hai

 • Tần số góc và chu kì

Ốm thì cân (cbhai) (không / mập)

+Độ cứng

Không = ôm bình mập

Kìa = chàng-mập ôm-bình

Tui = hay bị cắn (cbhai) muốn khóc

Ốm = cần (gạo/ lức)

Tui = hay bị cắn lên ghẻ

CÁC BẠN XEM THÊM TRONG FILE PDF TẠI ĐÂY NHÉ:     DOWNLOAD

You might also like