Ôn tập Lý thuyết Địa Lý Tự Nhiên + Bài tập trắc nghiệm (có đáp án)

0
CÁC BẠN THAM KHẢO. có bài tập trắc nghiệm ở dưới

CHUYÊN ĐỀ : ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

Phần này rất nhiều học sinh đánh giá khó và sợ học vì cho rằng đây là kiến thức phải học thuộc lòng. Thực chất, không hoàn toàn như vậy. Các thành phần tự nhiên có mối quan hệ biện chứng với nhau, một đặc điểm của thành phần này sẽ dẫn tới những đặc điểm của các thành phần khác. Vì vậy, để ôn tập phần tự nhiên hiệu quả, chúng ta nên hệ thống hóa kiến thức thành sơ đồ hoặc các bảng thống kê. Các kiến thức địa lí nên học theo phương pháp diễn dịch (đi từ đặc điểm tổng quan đến cụ thể).

Các bạn tham khảo : (Tài liệu này bên giaoan.com.vn cũng có nhưng giá 20K nha 😉 )

 DOWNLOADTiếp là bài tập tự luyện nha :

Đừng bỏ lỡ

DOWNLOAD

You might also like