Đề cương Ôn tập Lịch Sử Việt Nam

0

Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn bộ Đề cương Ôn tập Lịch Sử Việt Nam để các bạn ôn tập chuẩn bị tốt nhất cho kì thi THPT sắp tới …

Trích đoạn trong tài liệu (cuối bài có link tải):

Đừng bỏ lỡ

LỊCH SỬ VIỆT NAM

Câu 1: Nêu chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam sau CTTG thứ nhất. Dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa của Pháp, các giai cấp ở VN có sự chuyển biến ra sao?

TRẢ LỜI:                                                                                                                 

Chính sách khai thác…

*Hoàn cảnh lịch sử:

– Một trật tự thế giới mới ra đời.

– Hậu quả nặng nề từ chiến tranh thế giới thứ nhất. Nước Pháp: 1,4 triệu người chết; thiệt hại 200 tỉ Phrăng

– Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga (1917), sự ra đời của nước Nga Xô Viết.

– Ở Đông Dương, Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần hai (1919- 1929).

* Nội dung chương trình:

Tăng nhanh vốn đầu tư : Trong vòng 6 năm (Từ 1924 đến 1929) vốn đầu tư tăng 4 tỉ phrăng, chủ yếu trong nông nghiệp và ở VN

+ Nông nghiệp: Số vốn tăng 400 triệu Phrăng (gấp 10 lần so với trước CT). Đầu tư nhiều nhất chủ yếu là trồng cao su. Diện tích tăng từ 15 ngàn hec-ta năm 1918 tăng lên 120 ngàn hec-ta, nhiều công ty cao su ra đời: Đất đỏ; Misơlanh; Trồng trọt nhiệt đới…

+ Khai mỏ (chủ yếu mỏ than): Các Cti có từ trước tiếp tục P.triển; nhiều công ti mới ra đời: Cti than: Hạ Long; Đồng Đăng; Kim khí Đông Dương; Tuyên Quang; Đông Triều., các ngành chế biến: Rượu (Hnội); Nhà máy Sợi (Nam Định; Diêm (Hàm Rồng, Bến Thuỷ, Hà nội); Đường (Tuy Hoà); Gạo (Chợ Lớn)…

+ Thương nghiệp: Có bước phát triển, quan hệ giao lưu buôn bán ở nội địa tăng.

+ Ngân hàng Đông Dương: nắm toàn quyền chỉ huy nền Ktế Đông Dương phát hành tiền giấy và cho vay lãi.

+ GTVT: Đường sắt xuyên ĐD được nối liền; các đoàn Đồng Đăng-Na Sầm (1922), Vinh – Đông Hà (1927), các đô thị có bước phát triển và mở rộng

+ Tăng thuế:  Ban hành đạo luật đánh thuế nặng vào hàng hoá nước ngoài, để TB Pháp nắm chặt thị trường VN (ĐD) -> Ngân sách ĐDương năm 1930 tăng 3 lần so với năm 1912.

            =>Việc khai thác thuộc địa của TDP làm cho nền ktế VN:

– Chuyển biến trong một chừng mực nhất định (xuất hiện mầm mống quan hệ sản xuất TBCN)

– Do Hạn chế Ptriển Công nghiệp nặng như: Luyện kim; cơ khí; hoá chất…, k/tế ngày càng què quặt và bị cột chặt vào nền kinh tế Pháp,biến ĐD thành thị trường  độc chiếm TB Pháp.

Tác động của CS khai thác xã hội  VN có sự chuyển biến…

*Địa chủ phong kiến: chỗ dựa của Pháp, cấu kết với Pháp để bóc lột nhân dân (nông dân). Địa chủ nhỏ, vừa có lòng yêu nước, tham gia CM khi có điều kiện.

* Giai cấp tư sản:

Thành phần là những tiểu thương đứng trung gian thầu khoán, cung cấp nguyên liệu hay hàng hoá cho Pháp, khi có số vốn khá họ đứng ra kinh doanh riêng trở thành những nhà TS như Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Hữu Thu.

– Mới ra đời họ bị Pháp chèn ép, thế lực yếu phân hoá thành 2 bộ phận

+ TS mại bản (gắn với Đế quốc)

+ Tư sản dân tộc: ít nhiều có tinh thần CM nhưng không kiên định.

*Tiểu tư sản:  P/triển nhanh về số lượng, gồm có học sinh,sinh viên, công chức , những người buôn bán nhỏ; chủ xưởng nhỏ…=> là lực lượng hăng hái trong CMDTDC.

* Nông dân:  bị bần cùng hóa, không lối thoát => là lực lượng hăng hái, đông đảo nhất của CM.

* Công nhân:

+ Phát triển nhanh về số lượng và chất lượng (Năm 1929 là 22 vạn).Ngoài những đặc điểm chung của công nhân quốc tế (là lực lượng sản xuất tiến bộ nhất, có ý thức kỉ luật cao, sống tập trung…) thì còn mang những đặc điểm riêng của công nhân VN (Bị 3 tầng áp bức bóc lột, quan hệ gắn bó với nông dân, kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc).

+ Giai cấp công nhân Việt Nam sớm được tiếp thu CN Mác- Lênin nên nhanh chóng phát triển  trở thành một lực lượng  chính trị độc lập, vươn lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Câu 2: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị tư tưởng chính trị, tổ chức cho việc thành lập Đảng vô sản ở VN.

 TRẢ LỜI:

– Năm 1917, NAQ trở lại Pháp. Khi CM tháng 10 Nga thành công, người tham gia các hoạt động Ctrị trên đất Pháp.

– Năm 1919 Người gia nhập Đảng Xã Hội Pháp, ngày 18/6/1919 thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, người gửi đến hội nghị Vecxai bản yêu sách 8 điểm của nhân dân An Nam -> Ko được chấp nhận, nhân đã có tiếng vang lớn tại Pháp và ND thuộc địa.

– Năm 1920 Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin, hoàn toàn tin vào Lê nin và đi theo quốc tế III. 25/12/1920 Nguyễn Ái Quốc tham dự đại hội đại  biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng xã hội Pháp họp tại Tua. Người đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế cộng sản và thành lập Đảng cộng sản Pháp, trở thành người cộng sản VN đầu tiên.

– Năm 1921 Nguyễn Ái Quốc cùng với một số người yêu nước của Angiêri, Marốc, Tuynidi sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari. Xuất bản báo người cùng khổ, viết bài cho báo nhân đạo, viết bản án chế độ thực dân Pháp.

– Tháng 6 năm 1923 Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô dự Hội nghị quốc tế nông dân. 1924 dự Đại hội V Quốc tế cộng sản.

– Ngày 11/11/1924 Người về Quảng Châu (Trung Quốc) để trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lý luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc cho nhân dân Việt Nam.

– 6/1925, Người thành  lập Hội VNCMTN và xuất bản báo thanh niên làm cơ quan ngôn luận của Hội; tháng 7-1925, Nguyễn Ái Quốc cùng một số nhà CM quốc tế, lập ra Hội Liên Hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông, có quan hệ chặt chẽ với Hội VNCM TN.

– Tại Quảng Châu, NAQ mở nhiều lớp huấn luyện cán bộ và  Năm 1927, xuất bản thành tác phẩm Đường Kách mệnh, nội dung: xác định t/chất, nhiệm vụ, lực lượng của cách mạng VN, đặc biệt là nhấn mạnh vai trò của Đảng Mác xít, về mqh giữa CM VN và CM TG.

– Năm 1928, Hội VNCMTN chủ trương thực hiện Vô sản hoá, nhờ đó CN Mác Lê Nin đựoc truyền bá sâu rộng trong PT CMVN.

            Những hoạt động trên của NAQ đã chuẩn bị về mặt chính trị, tư tưởng cho việc thành lập Đảng VS ở VN.

 

 

Câu 3: Trình bày hoàn cảnh lịch sử, diễn biến và ý nghĩa lịch sử của Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

TRẢ LỜI

Hoàn cảnh lịch sử, diễn biến và ý nghĩa lịch sử của Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

* Hoàn cảnh:

– 1929, sự lớn mạnh của PT cách mạng ở nước ta, cần có một Đảng thống nhất để lãnh đạo cách mạng.

– Sự ra đời của 3 tổ chức CS: Đông Dương CS Đảng (17/6/1929); An Nam CS Đảng (8/1929); Đông Dương CS Liên Đoàn (9/1929) => Hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau…

=> Trước tình hình đó Nguyễn Ái Quốc được sự uỷ nhiệm của QTCS đã thống nhất 3 tổ chức CS thành 1 Đảng.

*Diễn biến:

– Ngày 6/1/1930, tại Cửu Long, Hương Cảng (TQ), Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất…Người phê phán quan điểm sai lầm của các tổ chức và nêu chương trình Hội Nghị.

– Hội nghị thảo luận và nhất trí thống nhất các t/chức Đảng thành 1 Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng CSVN, thông qua chính cương vắn tắt,  sách lược vắn tắt và điều lệ vắn tắt của Đảng…do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. CCVT & SLVT chính là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

– Cử BCH TW Đảng lâm thời.

– Ngày 24/2/1930, Đông Dương CS Liên Đoàn gia nhập vào ĐCSVN.

(Sau này, Đại Hội ĐB toàn quốc lần thứ III của Đảng (họp tháng 9/1960) quyết định lấy ngày 3/2/1930 hằng năm là ngày kỷ niệm thành lập Đảng CSVN).

* Ý nghĩa lịch sử:

– Đảng ra đời đã chấm dứt cuộc khủng hoảng lãnh đạo CM nước ta kéo dài máy chục năm. Từ đay, CMVN đã có một chính Đảng chân Chính lãnh đạo, chính Đảng của gic CN, đó là nhân tố đầu tiên quyết định mọi thắng lợi của CMVN.

– Đảng ra đời là sản phẩm của sự kết hợp CN Mác-Lênin với PT công nhân và PT yêu nước VN trong thời kỳ mới. Từ đây CMGPDT của ND ta đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng.

– Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong sự p/triển của CMVN

– Đảng ra đời đã đánh dấu CMVN trở thành một bộ phận khăn khít của CMTG. Từ đây CMVN nhận được sự ủng hộ của CMTG & góp sức mình cho CMTG.

DOWNLOAD
CÁC BẠN TẢI XUỐNG:                                     DOWNLOAD

You might also like