165 câu trắc nghiệm ôn tập lịch sử Việt Nam chương II (có đáp án)

0

Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn Bộ 165 câu trắc nghiệm Lịch sử 12 Phần Việt Nam chương II để các bạn ôn tập luyện thi THPT

Bộ tài liệu gồm 165 câu, có đáp án ở dưới nha

 

Đừng bỏ lỡ

Các bạn tham khảo:

CÁC BẠN TẢI XUỐNG:                            DOWNLOAD

Trích đoạn:

PHẦN HAI LỊCH SỬ VIỆT NAM

CHƯƠNG II: VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945

 

Câu 1. Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 – 1931?

A. Ảnh hướng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933.

B. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.

C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo công nhân và nông dân đứng lên chống đế quốc và phong kiến.

D.Địa chủ phong kiến câu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột thậm tệ đối với nông dân.

 

Câu 2. Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là khẩu hiệu nào?

 1. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”.
 2. “Tự do dân chủ” và “Cơm áo hòa bình”.
 3. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến”.
 4. “Chống đế quốc” “Chống phát xít”.

 

Câu 3. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 1930, phong trào nổ ra mạnh nhất ở đâu?

 1. Ở Trung Kì. B. Ở Bắc Kì. C. Ở Nam Kì.   D. Trong cả nước.

 

Câu 4. Các số liệu sau đây, số liệu nào đúng nhất:

 1. Riêng trong tháng 5-1930, cả nước có 50 cuộc đấu tranh của nông dân, 20 cuộc đấu tranh của công dân, 8 cuộc đấu tranh của học sinh và dân nghèo thành thị.
 2. Riêng trong tháng 5-1930, cả nước có 30 cuộc đấu tranh của nông dân, 40 cuộc đấu thanh của công nhân, 4 cuộc đấu tranh của học sinh và dân nghèo thành thị.
 3. Riêng trong tháng 5-1930, cả nước có 34 cuộc đấu tranh của nông dân, 16 cuộc đấu tranh của công nhân và 4 cuộc đấu tranh của học sinh và dân nghèo thành thị.
 4. Riêng trong tháng 5-1930, cả nước có 16 cuộc đấu tranh của nông dân, 34 cuộc đấu tranh của công nhân và 4 cuộc đấu tranh của học sinh và dân nghèo thành thị.

 

Câu 5. Từ tháng 5 đến tháng 8 – 1930, trung tâm của phong trào cách mạng chủ yếu diễn ra ở đâu?

 1. Ở miền Trung. B. Ở miền Bắc. C. Ở miền Nam.      D. Trong cả nước.

 

Câu 6. Điều gì đã chứng tỏ rằng: Từ tháng 9-1930 trở đi phong trào cách mạng 1930-1931 dần dần đạt tới đỉnh cao?

 1. Phong trào diễn ra khắp cả nước.
 2. Sử dụng hình thức vũ trang khởi nghĩa và thành lập chính quyền Xô viết Nghệ – Tĩnh.
 3. Vấn đề ruộng đất của nông dân được giải quyết triệt để.
 4. Đã thực hiện liên minh công- nông vững chắc.

 

Câu 7. Trong các sự kiện sau đây, sự kiện nào đúng?

 1. Tháng 2-1930, 3000 công nhân đồn điền Phú Riềng bãi công.
 2. Ngày 1-5-1930, 3000 công nhân huyện Thanh Chương nổi dậy phá đồn điền Trí Viễn.
 3. Ngày 12-9-1930, hơn 2 vạn nông dân Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghệ An nổi dậy biểu tình.
 4. Tất cả các sự kiện trên đều đúng.

 

Câu 8. Chính quyền Xô viết Nghệ – Tĩnh đã tỏ rõ bản chất cách mạng của mình. Đó là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Tính chất đó được thể hiện ở những điểm cơ bản nào?

 1. Thực hiện các quyền tự do dân chủ.
 2. Chia ruộng đất cho dân nghèo, bải bỏ các thứ thuế vô lí.
 3. Xóa bỏ các tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống mới.
 4. Tất cả đều đúng.

 

Câu 9. Hãy chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: “Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ- Tĩnh là một sự kiện lịch sử trọng đại trong lịch sử cách mạng nước ta. phong trào đã:

 1. Đánh bại hoàn toàn bọn thực dân Pháp và bọn phong kiến.
 2. Giáng một đòn quyết liệt vào bè lũ đế quốc, phong kiến tay sai.
 3. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.
 4. Làm lung lay tận gốc chế độ phong kiến ở nông thôn.

 

Câu 10. Qua thực tế lãnh đạo phong trào cách mạng 1930 – 1931, Đảng ta được trưởng thành nhanh chóng. Do đó, tháng 4-1931 Đảng ta được Quốc tế …..

You might also like