Trình bày những quan điểm sáng tác của chủ tịch Hồ Chí Minh

0

 Đề bài: Trình bày những quan điểm sáng tác của chủ tịch Hồ Chí Minh

11Sep_OT_Di-chuc

Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Nhắc đến Người, ta không chỉ thấy nhìn thấy hình ảnh một nhà cách mạng vĩ đại, một người anh hùng dân tộc, hay là một danh nhân văn hóa thế giới. Hồ Chí Minh của chúng ta còn là một nhà văn nhà thơ lớn của đất nước. Sự nghiệp văn thơ của Người ảnh hướng rất lớn đến nền văn học hiện đại của Việt Nam. Hãy cùng điểm qua về quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh để thấy được tư tưởng và tinh thần của người.  

Nói đến Người trước hết ta thấy được một tình yêu và sự coi trọng văn chương nghệ thuật, Người coi văn nghệ chính là một hoạt động tinh thần và nó giúp phục vụ cho ham muốn của Người đó là đưa đất nước ta độc lập, dân tộc, giúp dân ta được tự do, đồng bào ta có đủ cơm ăn áo mặc, để sự nghiệp cách mạng được thành công. Người nhận ra rằng, ngoài những chiến lược đấu tranh thì văn học cũng chính là một mặt trận, một vũ khí lợi hại để chống giặc. Vì vậy, Người đã mài dũa và nắm lấy mặt trận đó, đưa ý chí cách mạng vào văn chương.

Hồ Chí Minh coi sáng tác văn chương chính là một hành vi cách mạng, Người muốn văn chương của mình phục vụ cho sự nghiệp dân tộc, phục vụ cho nhân dân. Người là một chiến sĩ và cũng là một nhà văn, vì vậy Người sẽ chiến đấu trên cả hai mặt trận để đánh tan kẻ thù.

Người rất chú trọng đến những người, những đối tượng thưởng thức văn học. Người viết luôn suy nghĩ là viết cho ai cảm nhận, cho ai đọc? Sẽ viết về cái gì? Viết về điều gì, viết như thế nào?…Nhận ra một điều quan trọng, đối tượng văn học của Hồ Chí Minh hướng tới chính là quần chúng nhân dân. Văn chương ở trong thời đại đấu tranh, cách mạng vì vậy mỗi tác phẩm cần thể hiện đến tinh thần dân tộc của nhân dân, và phải được nhân dân yêu quý từ đó mới khơi dậy lòng chiến đấu vì cách mạng của nhân dân. Và Người luôn cố gắng để dung hòa giữa tính phổ cập và nâng cao trong văn nghệ.

Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng đến tính chân thật của tác phẩm, Người cho rằng văn chương phải có tính chân thật, đây chính là cái gốc của văn chương từ xưa đến nay, mỗi nhà văn phải miêu tả sao cho hay cho chân thật và hùng hồn cho sự phong phú của đời sống cách mạng, đề cao cái đẹp nhưng bên cạnh cần phải phê phán và phủ nhận đi cái xấu. Chúng ta cần gìn giữ và phát huy để đưa ra được những tác phẩm hay và gần gũi.

Người cũng nhấn mạnh đến tính nghệ thuật và mặt hình thức của tác phẩm. Cần phải biểu đạt câu văn câu thơ vừa hấp dẫn. ngôn ngữ giản dị, phải dễ hiểu nhưng phải tránh đi xa đà, cầu kỳ trong lối viết, mang nặng nề tư tưởng. Điều quan trọng nhất chính là phải thể hiện được tinh thần anh hùng của dân tộc, của nhân dân. Đấy là điều mà ai cũng yêu thích.

Trên đây là một số quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh, chúng ta đã học được rất nhiều, những tác phẩm sâu sắc và tiến bộ của Người có giá trị vô cùng to lớn trong sự nghiệp phát triển Cách Mạng và thấm nhuần cho đến ngày hôm nay. Đây là những quan điểm được Người phát triển từ những giá trị hiểu biết, uyên bác trong suốt thời gian tìm tòi và học tập một cách chăm chỉ không ngừng nghỉ. Chúng ta cần phát huy và gìn giữ những tư tưởng nhân văn này.

Tổng hợp

You might also like