Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

0

 

SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

(1945-1949)

T ngày 4 đến 11/2/1945, Tng thng M  (Ru dơ ven), Th tướng Anh (Sc sin), Bí thư Đng Cng sn Liên Xô (Xtalin) hp hi ngh quc tế I-an-ta (Liên Xô)

 1. HI NGH IANTA (2-1945) VÀ NHNG THA THUN CA BA CƯỜNG QUC
 2. Hoàn cnh lch s

 Th nht, Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra trước các nước Đồng minh:

Mt là, nhanh chóng đánh bại phát xít.

Hai là, Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.

Ba là, Việc phân chia thành quả chiến thắng.

Th hai, t  ngày 4 đến 11/2/1945, Tổng thống Mỹ (Ru dơ ven), Thủ tướng Anh (Soc sin) và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô (Xtalin) họp tại Hội nghị Yalta (Liên Xô) để giải quyết các vấn đề sau khi kết thúc chiến tranh và hình thành trật tự thế giới mới.

Yalta (I-an-ta)

 1. Ni dung ca hi ngh Yalta 

Th nht,  Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và phát xít Nhật.

Th hai, Nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.

Ba là, Thành lập tổ chức Liên hiệp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới

Bn làThỏa thuận việc đóng quân, giải giáp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận ở châu Âu và Á.

châu Âu

 • Liên xô chiếm Đông Đức và Đông Âu
 • Mỹ, Anh, Pháp chiếm Tây Đức, Tây Âu

châu Á

 • Các khu vực ảnh hưởng của Liên xô: Mông Cổ, Bắc Triều Tiên, Nam Xa-kha-lin, 4 đảo thuộc quần đảo Cu-rin.
 • Các khu vực ảnh hưởng của Mỹ và phương Tây: Nhật Bản, Nam Triều Tiên; Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á …
 • Trung Quốc trở thành quốc  gia thống nhấ

Những quyết định của hội nghị Yalta đã trở thành khuôn kh ca trt t thế gii mi,thường được gọi là “Trt t hai cc Ianta” với hai cường quốc đứng đầu là Mỹ và Liên xô

 1. S THÀNH LP LIÊN HIP QUC
 2. S thành lp
 • Từ 25/4 đến 26/6/1945, đại biểu 50 nước họp tại San Francisco (Mỹ), thông qua Hiến chương thành lập tổ chứcLiên hiệp quố
 • Ngày 24-10-1945 được coi là “Ngày thành lập Liên Hợp Quốc.
 1. Mc đích:

mt là, Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

hai là, phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.        

 1. Nguyên tc hot đng

Nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc là những quan điểm được quy định mà các quốc gia trong tổ chức phải tuân thủ. Hoạt động của Liên Hợp Quốc phải tuân thủ theo những nguyên tắc sau.

        Mt là,  Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

        Hai là, Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.

        Ba là, Không can thiệp vào nội bộ các nước.

        Bn là, Giải quyết tranh chấp, xung đột quốc tế bằng phương pháp hòa bình.

        Năm là, Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 cường quốc(05 ủy viên thường của Liên Hợp Quốc): Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc 

 1. Các cơ quan chính:Liên hợp quốc gồm có 6 cơ quan chính

      Mt là, Đi hi đng: gồm tất cả các nước thành viên, mỗi năm họp một lần.

      Hai là, Hi đng bo an: là cơ quan chính trị quan trọng nhất, chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh thế giới, hoạt động theo nguyên tắc nhất trí cao của 5 ủy viên thường trực là Nga, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc.

      Ba là, Ban thư ký: cơ quan hành chính – tổ chức của Liên hiệp quốc, đứng đầu là Tổng thư ký có nhiệm kỳ 5 năm.

       bn là, Hi đng kinh tế và xã hi: có nhiệm vụ nghiên cứu,báo cáo xúc tiến việc hợp tác quốc tế  về kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, y tế,nhân đạo  nhằm cải thiện đời  sống vật chất tinh thần  của các dân tộc.

        Năm là, Hi đng qun thác: giúp Đại hội đồng  kiểm soát  việc thi hành chế độ quản  thác ở các lãnh thổ mà LHQ ủy quyền  cho một số nước quản lý, nhằm mục tiêu  tạo điều kiện cho cho các lãnh thổ đó đủ khả  năng tiến tới tự trị hoặc độc lập.

       Sáu là, Tòa án quc tế: là cơ quan tư pháp của LHQ, có nhiệm vụ giải quyết các tranh chấp  giữa các nước  trên cơ sở luật pháp quốc tế, có 15 thẩm phán quốc tịch khác nhau, nhiệm kỳ 9 năm.

Các t chc chuyên môn khác: Hội đồng kinh tế và xã hội, Tòa án quốc tế, Hội đồng quản thác…

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc

 1. Vai trò Liên Hip Quc

Mt là, Là diễn đàn quốc tế, vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới, giữ vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp và xung đột khu vực.

Hai là, Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế… giữa các quốc gia thành viên.

Hiện nay, Liên hiệp quốc có 192 thành viên, Việt Nam (thành viên 149) gia nhập Liên hiệp quốc tháng 9/1977.

III. S HÌNH THÀNH HAI H THNG XÃ HI ĐI LP

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, trên thế giới đã hình thành hai hệ thống – XHCN và TBCN.

Th nht, s chia ct Đc thành hai nước vi hai chế đ chính tr khác nhau

 • Tương lai của nước Đức trở thành vấn đề trung tâm trong nhiều cuộc gặp gỡ giữa nguyên thủ ba cường quốc: Liên Xô, Mĩ và Anh với những bất đồng sâu sắ
 • Hội nghị Pốtxđam (1945), ba cường quốc Liên Xô, Mĩ và Anh đã khẳng định:nước Đức phải trở thành một quốc gia thống nhất, hòa bình, dân chủ; tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít; thỏa thuận về việc phân chia các khu vực chiếm đóng và kiểm soát nước Đức sau chiến tranh…
 • Nhưng đến tháng 12 – 1946, Mĩ và Anh đã tiến hành riêng rẽ việc hợp nhất haivùng chiếm đóng của mì Tháng 9 – 1949, Mĩ – Anh – Pháp đã hợp nhất các vùng chiếm đóng và lập ra Nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức.
 • Với sự giúp đỡ của Liên Xô, các lực lượng dân chủ ở Đông Đức đã thành lập Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức vào tháng 10 – 1949.

Th  hai, s ra đi các nhà nước dân ch nhân dân Đông Âu

 • Trong những năm 1944 – 1945 các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời
 • Trong những năm 1945 – 1947 các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra tiến hànhnhiều cải cách quan trọng như xây dựng bộ máy nhà nước, cải cách ruộng đấ
 • Đồng thời, giữa Liên Xô và các nước Đông Âu đã kí kết nhiều Hiệp ước về kinhtế… Qua sự hợp tác về kinh tế, chính trị, quan hệ giữa Liên Xô và các nước Đông Âu ngày càng được củng cố, bước đầu hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩ

Kết lun: chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi một nước và hình thành một hệ thống trên thế giới.

Th ba, về kinh tế

 • Tây Âu, sau Thế chiến thứ hai, hầu hết các nước đều bị chiến tranh tàn phá nặng nề… Giữa lúc đó, Mĩ đề ra Kế hoạch phục hưng châu Âu (kế hoạch Mácsan) nhằm viện trợ cho các nước Tây Âu khôi phục kinh tế, nhờ đó mà kinh tế các nước Tây Âu phục hồi nhanh chóng
 • Năm 1949, tổ chức Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập. Đây là tổ chức nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác về chính trị, kinh tế giữa Liên Xô và Đông Âu. 

Kết lun châu Âu đã xut hin s đi lp v chính tr và kinh tế gia hai khi nước: Tây Âu tư bn ch nghĩa, Đông Âu xã hi ch nghĩa.

Sách giáo khoa lch s lp 12 – B giáo dc và đào to

Tổng hợp

You might also like