[Full Pdf] – Công Phá Toán Của Ngọc Huyền LB (tập 3)

0

Tên Tài Liệu : Công Phá Toán Tập 3 Của Ngọc Huyền LB.
Loại File : PDF.
Kích Thước : 18 MB.
Tác Giả : Ngọc Huyền LB.

Sách gồm 408 trang với 8 chủ đề:

Đừng bỏ lỡ

  • + Chủ đề 1. Hàm số và các ứng dụng của đạo hàm
  • + Chủ đề 2. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit
  • + Chủ đề 3. Nguyên hàm – tích phân và ứng dụng
  • + Chủ đề 4. Số phức
  • + Chủ đề 5. Khối đa diện và thể tích một số khối đa diện quen thuộc
  • + Chủ đề 6. Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón
  • + Chủ đề 7. Phương pháp tọa độ trong không gian
  • + Chủ đề 8. Tổng ôn luyện


CÁC BẠN THAM KHẢO:

CÁC BẠN TẢI VỀ: DOWNLOAD Full PDF

CÁC BẠN CŨNG HOÀN TOÀN CÓ THỂ ĐẶT MUA SÁCH TẠI ĐÂY
You might also like